Müşteri Kişisel Verilerinin Korunması Politikası
Müşteri Kişisel Verileri Aydınlatma Metni
Çağrı Merkezi Aydınlatma Metni
İnternet Sitesi Ziyaretçilerine Yönelik Aydınlatma Metni
Çerez Politikası
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşulları
Sıkça Sorulan Sorular
Masterpass
İşlem Rehberi

Çerez Politikası

Getir Perakende Lojistik A.Ş. (“Getir”) olarak www.getir.com adresinde yer alan internet sitemizde (“İnternet Sitesi” veya “Site”) çerezler (cookies), pikseller ve web işaretçileri gibi çerez benzeri teknolojileri (tümü “Çerez” olarak anılacaktır) kullanıyoruz. 

Bu Çerez Politikasını (“Politika”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ikincil mevzuatı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Çerez Uygulamaları Hakkında Rehber ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları uyarınca, çerezler aracılığıyla kişisel verilerinizin işlenmesine dair sizleri bilgilendirmek için hazırladık.

1. Çerez Nedir

Çerezler, bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde tarayıcınıza veya cihazınıza (bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.) depolanan küçük boyutlu metin dosyalarıdır. Çerezler temel olarak kullanıcının ve cihazının tanınmasına, kullanıcının tercihleri ve geçmiş işlemleriyle ilgili bazı bilgilerin depolanmasına ve böylece kullanıcının çevrimiçi ziyaret deneyiminin geliştirilmesine imkân tanır.

Çerezler çoğunlukla kendine ait benzersiz bir tanımlayıcı numaraya (unique identifier veya cookie ID) sahiptir. Bu tanımlayıcı numara tarayıcınızın tanınmasını ve internet siteleri üzerindeki hareketlerinizden ve yaptığınız işlemlerden sizin hakkınızda çıkarımda bulunulmasını sağlar. 

Çerezler vasıtasıyla kişisel veriler otomatik yöntemlerle (insan müdahalesi olmaksızın) elde edilir. 

2. Çerez Türleri Nelerdir? 

Çerezler genel olarak çerez sağlayıcı tarafa göre, çerezlerin kullanım sürelerine göre ve çerezlerin kullanım amacın göre farklı sınıflandırmalara tabidir. 

Çerez Sağlayıcı Taraflara Göre Çerezler ikiye ayrılmaktadır:

 • Birinci Taraf Çerezler; doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi, başka bir deyişle tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilen çerezlerdir. Birinci taraf çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler doğrudan internet sitesini yöneten veri sorumlusu tarafından elde edilmektedir.
 • Üçüncü Taraf Çerezler; kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesinden farklı bir üçüncü kişi tarafından yerleştirilen çerezlerdir.

Kullanım Sürelerine Göre Çerezler ikiye ayrılmaktadır:

 • Oturum Çerezleri (session – non-persistent); yalnızca internet tarayıcısının açık olduğu süre boyunca saklanmaktadır. Kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezlerin çerezlerin süresi sona ermekte, çerezler otomatik olarak silinmektedir.
 • Kalıcı Çerezler (persistent); belirli süreler boyunca tarayıcıda saklanmaktadır. Kalıcı çerezlerin saklama süreleri kullanım amacına göre değişiklik göstermektedir. Önceden belirlenen sürelerin dolmasının ardından bu çerezler otomatik olarak silinmektedir. Kalıcı çerezler için belirlenen sürenin sona ermesinden önce kullanıcının çerez ayarlarını değiştirmesi halinde, bu çerezler belirlenen süreden önce de silinebilecektir.

Kullanım Amacına Göre Çerezler dört temel amaç altında toplanmaktadır:

 • Kesinlikle Gerekli Çerezler; internet sitelerinin düzgün çalışması için kullanılması zorunlu olan çerezlerdir. Kesinlikle gerekli çerezler, internet sitelerinin farklı özelliklerinin etkinleştirilmesini sağlamaktadır. İnternet sitelerinde farklı sayfalar arasında gezinmek, kullanıcı hesabına giriş yapabilmek gibi temel amaçlar için bu çerezlerin kullanılması gereklidir.
 • İşlevsellik Çerezleri; kullanıcıların internet sitelerindeki deneyimlerini iyileştirmek ve sitelere işlevsellik katmak amacıyla kullanılmaktadır. Genellikle kullanıcının tercihlerini hatırlamak, örneğin kullanıcıların filtre ayarlarını veya siteyi kullanmayı tercih ettikleri dili kaydetmek gibi amaçlarla kullanılırlar.
 • Analitik / Performans Çerezleri; kullanıcıların internet sitelerindeki hareketlerini analiz etmeye ve bu doğrultuda internet sitelerinin ve hizmetlerin geliştirilmesine imkân tanırlar. Örneğin; kullanıcının cihazına ilişkin bilgiler, internet sitesinde en sık tıklanan veya en çok zaman geçirilen sayfalar gibi bilgiler, analitik/performans çerezleri aracılığıyla elde edilmektedir.
 • Pazarlama Çerezleri; kullanıcıların ilgi alanlarını tespit etmek, kullanıcılar için kişiselleştirilmiş pazarlama çalışmalarını yürütmek, böylece kullanıcıların ilgisini çekmeyen reklamları kullanıcıya göstermemek gibi amaçlarla kullanılmaktadır. Pazarlama çerezleri aynı zamanda kullanıcılara aynı reklamları çok fazla göstermemek ve yürütülen pazarlama çalışmalarının etkinliğini ölçmek için de kullanılmaktadır.

3. Çerezler ile Hangi Veriler Elde Edilir?

Çerezler aracılığıyla, kullandığınız tarayıcı ve işletim sistemi, IP adresi, kullanıcı IDniz, ziyaretinizin tarihi ve saati, etkileşim durumu (örneğin, Siteye erişip erişemediğiniz veya bir hata uyarısı alıp almadığınız), Sitedeki özelliklerin kullanımı, girdiğiniz arama ifadeleri, Siteyi ne sıklıkta ziyaret ettiğiniz, dil tercihleriniz, sayfa kaydırma hareketleriniz, eriştiğiniz sekmelere ilişkin bilgiler dahil kullanıcı işlem kayıtlarına ilişkin veriler toplanmakta ve işlenmektedir.

4. Çerezler Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Sebeplerle Kullanılır?

İnternet Sitesinde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgiler, çerezlerin kullanım amaçları ve hukuki sebepleriyle birlikte bu bölümde bilginize sunulmaktadır. 

4.1. Kesinlikle Gerekli Çerezler

Getir, İnternet Sitesini düzgün bir şekilde kullanabilmeniz ve Sitenin tüm özelliklerine erişebilmeniz için kesinlikle gerekli çerezleri kullanmaktadır. Kesinlikle gerekli çerezlerin kullanılmadığı durumlarda Sitenin belirli fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz; Sitenin tamamı veya bir kısmı düzgün çalışmayabilir. Örneğin; Sitede alışveriş yapmak, sepetinize ürün eklemek, alışverişi tamamlamak gibi sunduğumuz hizmetler kapsamında gerekli olan işlemler için kesinlikle gerekli çerezler kullanılmaktadır. 

Bu çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/2-f maddesi kapsamında “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ile KVKK’nın 5/2-c maddesi kapsamında “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir.

İnternet Sitesinde kullandığımız kesinlikle gerekli çerezlerin bir listesi Tablo-1’de yer almaktadır. 

4.2. İşlevsellik Çerezleri 

İnternet Sitesi deneyiminizi en üst seviyeye çıkarmak ve Siteye işlevsellik katmak amacıyla işlevsellik çerezlerini kullanıyoruz. Örneğin; Sitede oturumunuzun açık kalmasını sağlayan ve böylece sizi Siteyi her ziyaretinizde tekrar giriş yapma zahmetinden kurtaran çerezler, işlevsellik çerezlerdir. 

Dilerseniz bu çerezlerin kullanımına onay verebilir ve kişiselleştirilmiş ve işlevsel hale getirilmiş bir Site deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu çerezleri etkinleştirme yetkisi tamamen kullanıcılarımızdadır.

Bu çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet Sitesinde kullandığımız işlevsellik çerezlerinin bir listesi Tablo-2’de yer almaktadır. 

4.3. Analitik/Performans Çerezleri

İnternet Sitesindeki hareketlerinizi analiz etmek ve bu doğrultuda hizmetlerimizi ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek amacıyla analitik/performans/çerezleri kullanıyoruz. Örneğin; Siteyi ziyaret eden kullanıcı sayısı, Sitede geçirilen süre, en sık tıklanan veya en çok beğenilen ürünler gibi bilgilere ulaşmak için bu çerezleri kullanıyoruz. 

Dilerseniz bu çerezlerin kullanımına onay verebilir, İnternet Sitesini ve hizmetlerimizi geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz. Bu çerezleri etkinleştirme yetkisi tamamen kullanıcılarımızdadır.

Bu çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet Sitesinde kullandığımız analitik/performans çerezlerinin bir listesi Tablo-3’te yer almaktadır.

4.4. Pazarlama Çerezleri

Kişiselleştirilmiş pazarlama ve reklam faaliyetlerimiz kapsamında tercihleriniz ve beğenileriniz hakkında fikir edinmek, ilgi alanlarınıza uygun reklamları göstermek, aynı reklamları çok fazla görmenizi engellemek ve reklamların etkinliğini ölçmek için pazarlama çerezlerini kullanıyoruz.

Dilerseniz bu çerezlerin kullanımına onay verebilir, kişiselleştirilmiş bir reklam deneyimi yaşayarak ilginizi çekmeyen reklamlarla karşılaşmama fırsatını yakalayabilirsiniz. Bu çerezleri etkinleştirme yetkisi tamamen kullanıcılarımızdadır.

Bu çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 5/1 maddesi kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

İnternet Sitesinde kullandığımız pazarlama çerezlerinin bir listesi Tablo-4’te yer almaktadır. 

Tablo-1: Kesinlikle Gerekli Çerezler

Çerez AdıÇerez SağlayıcıÇerezin Kullanım AmacıÇerezin Süresi
userIdGetirGetir hesabına ait tanımlayıcı kimlik bilgisidir.1 yıl
trueClientIpGetirZiyaretçilerin İnternet Sitesini ziyaret ettikleri IP adresini kaydetmek için kullanılan çerezdir.1 yıl
SelectedAddressIdGetirKullanıcıların seçili adres bilgilerini saklamak için kullanılan çerezdir.1 yıl
newAddressGetirKullanıcıların yeni bir adres kaydetmesi için kullanılan çerezdir.  1 yıl
locationGetirKullanıcıların seçili adres bilgilerini kaydetmek için kullanılan çerezdir.1 yıl
gsmGetirKullanıcıların telefon numarasını ve ülke kodunu hatırlamak için kullanılan çerezdir.1 yıl
deviceIdGetirZiyaretçilerin tarayıcılarını tanımlamaya yarayan, güvenlik amaçlı kullanılan çerezdir.1 yıl

refreshToken /

accessToken /

defaultToken

GetirGetir hesabına giriş yapan kullanıcıların kimliğini belirleyen anahtarlardır.1 yıl
accessTokenExpiresAtGetirGetir hesabına giriş anahtarlarının kullanım süresini takip etmek için kullanılan çerezdir.1 yıl
cookiePermissionsGetirZiyaretçilerin çerezlerin kullanımına ilişkin izin tercihlerini kaydetmek için kullanılan çerezdir.1 yıl
IsWarehouseConnectedGetirZiyaretçilerin herhangi bir Getir deposuna bağlı olup olmadığını gösteren çerezdir.Oturum Çerezi
IsWarehouseClosedGetirZiyaretçilerin bağlı olduğu deponun kapalı olup olmadığını gösteren çerezdir.Oturum Çerezi
IsWarehouseRequestSendedGetirZiyaretçilerin belirli bir Getir deposuna bağlanma isteği gönderip göndermediğini takip etmek için kullanılan çerezdir.Oturum Çerezi
appTypeGetirZiyaretçilerin hangi Getir servisini kullandığını tespit etmek için kullanılan çerezdir.1 yıl
showActivationGetirZiyaretçilerin Getir üyeliği oluşturabilmesi için kullanılan geçici çerezdir. Oturum Çerezi
selectedcuisineIdGetirGetir hesabına giriş yapmayan ziyaretçilerin Getir Yemek kategorilerinden hangilerini görüntülemek istediğini kaydetmek için kullanılan çerezdir.1 yıl
selectedLocalsCategoryIdGetirHesabına yeni adres ekleyen kullanıcıların Getir Çarşı içerisinde en son görüntülediği kategoriyi kaydetmek için kullanılan çerezdir.1 yıl
foodIdGetirGetir hesabına giriş yapmayan ziyaretçilerin görüntülemek istediği yemek bilgisini saklamak için kullanılan çerezdir.1 yıl
mobileLinkGetirMobil tarayıcı ile İnternet Sitesini ziyaret eden ziyaretçilerin mobil uygulamaya yönlendirilebilmesi için kullanılan çerezdir.1 yıl
ownerServiceGetirİnternet Sitesinden mobil uygulamaya yönlendirilecek ziyaretçilerin hangi Getir servisine yönlendirileceğini kaydetmek için kullanılan çerezdir.1 yıl
originalLocationGetirZiyaretçilerin Getir servisleri arasındaki hareketlerini takip etmek için kullanılan çerezdir.1 yıl

Tablo-2: İşlevsellik Çerezleri

Çerez Adı

Çerez 

Sağlayıcı

Çerezin Kullanım Amacı

Çerezin 

Süresi

language               GetirZiyaretçilerin dil seçiminin kaydedilmesi için kullanılan çerezdir.         1 yıl

Tablo-3: Analitik/Performans Çerezleri

Çerez AdıÇerez SağlayıcıÇerezin Kullanım AmacıÇerezin Süresi
_gaGoogleZiyaretçilerin İnternet Sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir.2 yıl
_gidGoogleZiyaretçilerin İnternet Sitesini nasıl kullandığına dair istatistiksel verileri oluşturmak ve benzersiz bir kimlik (unique ID) kaydetmek için kullanılan çerezdir.24 saat
SEARCH_SAMESITEGoogleÇerezlerin internet siteleri arasında paylaşılmasını ve kötüye kullanımını engellemek için kullanılan çerezdir.5 ay
1P_JARGoogleİnternet Sitesinde ziyaretçi hareketlerine dair istatistiksel verileri elde etmek için kullanılan çerezdir.1 ay
AIDGoogleGoogle hesabına giriş yapılan cihazlar arasında bağlantı kurmak için kullanılan çerezdir.8 ay
_ym_dYandexZiyaretçilerin İnternet Sitesine giriş tarihlerini saklamak için kullanılan çerezdir.1 yıl

_ym_uid

yandexuid

YandexZiyaretçilerin İnternet Sitesindeki hareketlerini birbirinden ayırt etmek ve analiz etmek için kullanılan çerezdir.1 yıl
YandexZiyaretçilerin İnternet Sitesindeki hareketlerini birbirinden ayırt etmek ve analiz etmek için kullanılan çerezdir.1 yıl
ymexYandexZiyaretçilerin İnternet Sitesindeki hareketlerini analiz etmek ve İnternet Sitesi optimizasyonu için takip etmekte kullanılan çerezdir.1 yıl
_hjSessionUser_CriteoZiyaretçilerin İnternet Sitesini ziyaretlerine ilişkin istatistiksel veriler elde etmek için kullanılan çerezdir.1 yıl
_gatGoogleGoogle Analytics tarafından kullanıcıların İnternet Sitesine gönderdiği istekleri kontrol etmek/sınırlamak için kullanılan çerezdir.1 yıl

Tablo-4: Pazarlama Çerezleri

Çerez AdıÇerez SağlayıcıÇerezin Kullanım AmacıÇerezin Süresi
dpTrackIdGetirGetir reklamlarına tıklayarak İnternet Sitesini ziyaret eden kullanıcıların kaydedilmesi ve reklamların etkinliğinin ölçülmesi için kullanılan çerezdir.1 yıl

APISID /

SID /

SIDCC

GoogleZiyaretçilerin son aramalarına ve internetteki hareketlerine bağlı olarak kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek için kullanılan çerezlerdir.2 yıl

HSID /

SSID /

SAPISID

GoogleYoutube reklamlarının kişiselleştirilmesi için ziyaretçilerin bilgilerinin Google tarafından toplanmasını sağlayan çerezlerdir.1 yıl

__Secure-3PSID /

__Secure-3APISID

GoogleZiyaretçilere hedefli reklamlar gösterilmesi için kullanılan çerezlerdir.2 yıl
__Secure-3PSIDCCGoogleZiyaretçilere hedefli reklamlar gösterilmesi için ilgi alanlarını ve tercihlerini kaydetmeye yarayan çerezdir.2 yıl
_gcl_auGoogleGoogle AdSense tarafından, Google AdSense hizmetlerini kullanan internet sitelerindeki reklam verimliliğini ölçümlemek için kullanılan çerezdir.1 yıl
_get_AU_XXXXXXXXGoogleGoogle Analytics tarafından ziyaretçilerin İnternet Sitesindeki hareketlerine ilişkin bilgi toplamak amacıyla kullanılan çerezdir.1 yıl
_ga_XXXXXXXXGoogleGoogle Analytics tarafından ziyaretçilerin İnternet Sitesini ziyaret sıklığına ve ziyaret zamanlarına ilişkin bilgi toplamak amacıyla kullanılan çerezdir.1 yıl
NIDGoogleGoogle tarafından ziyaretçilerin tercihlerine (filtreler ve sıralama tercihleri gibi) ilişkin bilgi toplamak amacıyla kullanılan çerezdir.1 yıl
_mkto_trkMarketoKampanyaların etkisini ölçmek için kullanılan çerezdir.2 yıl
OTZGoogleZiyaretçilere kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmesi için kullanılan çerezdir.2 ay
_uetsidMicrosoft BingZiyaretçilerin İnternet Sitesindeki hareketlerine ilişkin bilgi toplamak ve ziyaretçilerle etkileşime geçmek için kullanılan takip çerezidir.1 gün
_uetvidMicrosoft BingZiyaretçilere kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmesi için kullanılan çerezdir.13 ay
yuidssYandexZiyaretçilerin İnternet Sitesindeki hareketlerini takip etmek ve reklamların etkinliğini artırmak için kullanılan çerezdir.1 yıl
cto_bundleCriteoZiyaretçilere kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmesi için kullanılan çerezdir.13 ay
fbpFacebookReklamların etkinliğini ölçmek ve iyileştirmek için kullanılan çerezdir.90 gün
ajs_user_idCriteoZiyaretçilerin İnternet Sitesindeki hareketlerini takip ederek tercihlerini kaydetmek için kullanılan çerezdir.1 yıl

 

5. Çerezler Aracılığıyla Elde Edilen Kişisel Veriler Hangi Üçüncü Taraflara Aktarılır?

Çerezler aracılığıyla elden edilen kişisel verileriniz, işbu Politikanın 4. maddesinde açıklanan amaçlarla, yurt içi ve yurt dışındaki çerez sağlayıcıları ile paylaşılabilmektedir. Kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü taraflar, Tablo 3 ve Tablo 4’te “Çerez Sağlayıcısı” başlığı altında bilgilerinize sunulmaktadır. 

Çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 9. maddesine uygun olarak, açık rızanızın alınması suretiyle yurt dışındaki üçüncü taraflara aktarılmaktadır. 

Dilerseniz bu çerezlerin kullanımına onay verebilir ve Sitemizi daha işlevsel ve kullanıcı dostu hale getirmemize yardımcı olabilirsiniz. Üçüncü taraf çerezlerini etkinleştirme yetkisi tamamen kullanıcılarımızdadır.

6. Çerezler Nasıl Yönetilir?

İnternet Sitesinde kullanılan çerezleri her zaman kontrol edebilir ve kullanımına izin verdiğiniz çerezlerin iznini her zaman geri alabilirsiniz. Çerez tercihlerinizi yönetmek için kullanabileceğiniz yöntemler aşağıdaki gibidir:

 1. Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi Siteyi ilk ziyaretinizde karşınıza çıkan Çerez Tercihleri sayfasında sormaktayız. Çerezlere ilişkin tercihlerinizi Çerez Tercihleri bölümünden her zaman değiştirebilirsiniz.
 2. İkinci bir yöntem olarak, çerezleri tarayıcı ayarlarınızı güncelleyerek de yönetebilirsiniz. Birçok tarayıcının çerez tercihlerini güncellemeye ve çerezleri kaldırmaya yönelik ayarları ve yönlendirici rehberleri bulunmaktadır. Bu yöntem için belirli tarayıcılarda çerez tercihlerinizi nasıl güncelleyebileceğinizi aşağıda sizlerle paylaştık. Detaylı bilgi için tarayıcınızın ayarlar sekmesini incelemenizi öneririz.

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

 • Google Chrome  Tarayıcınızın  “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya çerezleri engelleyebilirsiniz.
 • Internet Explorer Tarayıcınızın  sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.
 • Mozilla Firefox → Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “Menüyü Aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” butonuna tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” sekmesinden çerez tercihlerinizi belirleyebilirsiniz.

Diğer tarayıcılar için de (Opera, Microsoft Edge gibi), ilgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Çerezleri tarayıcınızın ayarlarını kullanarak tamamen kaldırmanız halinde İnternet Sitesinin düzgün çalışması için zorunlu olan bazı çerezleri de engellemiş olursunuz. Bu durum Sitenin tamamının veya bir kısmının düzgün çalışmamasına neden olabilir. Bu nedenle çerezlere ilişkin tercihlerinizi tarayıcı ayarlarından güncellemek yerine İnternet Sitesini kullanarak güncellemenizi öneririz.

7. Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Çerezler aracılığıyla elde edilen ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızı kullanmak için talebinizi,

 1. Sistemlerimizde kayıtlı e-posta adresinizi kullanarak kisiselveriler@getir.com adresine,
 2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi kullanarak getir@hs01.kep.tr adresine veya
 3. Kimliğinizi tevsik edici belgeleri de ekleyerek yazılı olarak Etiler Mah. Tanburi Ali Efendi Sok. Maya Residences Sit. T Blok No:13 İç Kapı No:334, Beşiktaş/İstanbul adresine

gönderebilirsiniz.

Getir, KVKK’nın 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebinizin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yine en geç 30 (otuz) gün içinde tarafınıza iletilecektir.
 

8. Politika Hakkında

Bu Politika, İnternet Sitesindeki çerez kullanımında olabilecek değişikliklere veya hukuki düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilir. Politikadaki değişiklikler İnternet Sitesi üzerinden ziyaretçilerimize bildirilecektir.

 

Güncellenme Tarihi: Kasım 2022

Getir Perakende Lojistik A.Ş